Museér i Jakobstad

Museér i Jakobstad

Jakobstads museum

Jakobstads museum är ett historiskt stadsmuseum, som grundades år 1904, med tyngdpunkten på sjöfart och skeppsbygge. Stadsmuseet, det vill säga Malmska gården, finns på storgatan 2. I Malmska gården kan man bekanta sig med stadens sjöfartshistoria och Malmska handelshusets historia. I utställningen finns bland annat ett redarkontor från senare delen av 1800-talet, skeppsporträtt och fartygsmodeller. En av ekonomibyggnaderna på gården rymmer en lanthandel, en damfrisering och en arbetarbostad från 1950-talet samt dessutom en bondstuga och en tackelkammare.

Till museets verksamhetspunkter hör även Tobaksmagasinet, Tobaksmuseet, Westmansmors stuga och Runebergs stuga. För mera information besök museets hemsida.

Malmska gården är öppen tisdag-söndag kl.12-16.

Inträde 4 €, under 18 år och studerande fritt inträde.

 

Adress: 

Storgatan 2-4
68600 Jakobstad
Finland

E-post: 

jakobstads.museum@jakobstad.fi

Telefon: 

+358 6 7863373