Vandringsleder i Kronoby

Vandringsleder i Kronoby

I kommunen finns många möjligheter till vandring. Längs vandringslederna kan man njuta av kulturlandskap, se kyrkor, offerstenar, hyddbottnar, rösen, förhistoriska boplatser, mm.

Läs mer här

Adress: 

Finland