Museums in Kronoby

Museums in Kronoby

I Kronoby finns något för envar. Bekanta dig med våra museér på vår hemsida. Länken hittar du är nedanför.

In Kronoby there is something for everyone. Get to know our museums at our website. You can find the link below.

Address: 

Kronoby/Kruunupyy
Finland